KBT online

Välkommen att boka in 30 eller 40 min samtal via Teams/Zoom        

Erbjudande: 750 kr 40 min, 650 kr 30 min
Tre tillfällen 40 min per tillfälle 2100 kr
Utbildad kbt- terapeut med 12 års erfarenhet som samtalsterapeut, kurator.